Референции

Името VALIYAN е признато за отличен парньор от редица големи копании. Референции от някои от тях можете да видите по-долу.